Ím a levél, amit kis módosításokkal a matáv-nak küldtünk, Telbisz Ferenc (ELTE Információtechnológiai Központ igazgatója) aláírással:

Az ELTE kérésére 1994. április elejére építette ki a Matáv az ELTE Puskin utcai campusa és Budaörsi úti kollégiuma között a TA'-31033 jelzésû 4 huzalos bérelt vonalat. Az igénylôlapon szerepelt, hogy ezen a vonalon RAD ASM 20-as modemekkel 64 kbit/sec sebességû adatátvitelt kívánunk megvalósítani. A vonalon 56 kbit/sec sávszélességet sikerült megvalósítani, amely kapcsolat megbízhatóan üzemelt.
A bérelt vonal biztosította a kollégiumnak az egyetemi hálózathoz és ezen keresztül az Internet-hez való kapcsolatát. A kapcsolat kiépítéséhez szükséges eszközöket a FEFA II. pályázatból finanszíroztuk, 2 millió forint értékben. A kollégiumban erre a kapcsolatra alapozva ezen felül nagyméretû belsô hálózat épült ki, melynek értéke kb. 1 millió Ft. A kollégium további félmilló Ft-ot költött szamítógép-bôvítésre, valamint 800 ezer Ft-ot gépterem létrehozására.
Március 7-én délután a bérelt vonal minden elôzetes figyelmeztetés nélkül elszakadt. A hibát bejelentettük, a javítás azonban késett. Kiderült, hogy a kollégiumot a Matáv átkötötte a Lágymányosi központról a Kelenföldire. Ezen átalakítás során a bérelt vonal régi nyomvonalát elvágták, új nyomvonalról nem gondoskodtak. Ismétlôdô sürgetéseink hatására 2 hét múlva (március 27-én) kiépült az új nyomvonal. Ezen nyomvonal azonban jóval hosszabb, és ráadásul az új Lágymanyosi központ - Kollégium szakasza nagytávolságú adattovabbításra nem igazán alkalmas 0.4 ill. 0.5 mm átmerôjû kábelekbôl áll. A kommunikáció így a vonalon nem épült fel. Kérésünké a Matáv a vonalon zaj, hurokellenállás és csillapításmérést végzett. A mérés eredménye (melléklet) igazolja, hogy ezen új nyomvonal adtátvitelre alkalmatlan. Kértük a régi nyomvonal helyreállítását, amit a Matáv mûszaki okokra hivatkozva megtagadott. Az adatátvitel a mai napig szünetel.
Összefoglalva : az ELTE a bérelt vonalat a fenti célra megrendelte, az összes fizetési kötelezettségének eleget tett. Az Internet kapcsolat biztosítása érdekében jelentôs összegeket fektetett be, ami a vonal megszakadásával feleslegessé vált. A vonal megszakadása a Matáv hibájából, elôzetes bejelentés nélkül következett be. A fentiek alapján az ELTE kéri a Matávot, ezen egyoldalú változtatás visszavonására, vagyis hogy legalább 56 kbit/sec sebességû adatkapcsolatot biztosítson a végpontok között, a bérelt vonali szolgáltatásnál nem magasabb díjtétel ellenében.

1996. április 2.