Elôzô|||Tartalom|||Következô

A mérleg másik nyelve (néhány szó az aggályokról és a realitásokról)

Infrastruktúra

David Weisman (Forrester Group) szerint az U.S.A.-ban 2001-re terjed el a Home Banking, mert akkorra lesz kielégítô az infrastruktúra. Ezek után várható a SC igazi elterjedése is. Mit mondhatunk erre itt Magyarországon? Az itthon működô bankok által forgalomban tartott kártyák száma nem haladja meg a másfél milliót (az OTP, PB, BB hármas rendelkezik körülbelül 1,2 millió felett, de ezek közül nagyon sok a pusztán pénzfelvételre alkalmas kártya). Mivel egy személy rendelkezhet több kártyával is, ezért állíthatjuk, hogy Magyarország lakosságának több mint 5%-a, de kevesebb mint 10%-a rendelkezik valamilyen bankkártyával. Az Egyesült Ĺllamokban a háztartások mintegy 40%-ában van számítógép. Japán a második helyen áll 10%-kal. Ez azt jelenti, hogy az otthonról használt banki szolgáltatások, melyekhez szintén chip kártyás azonosítást lehetne alkalmazni, nem a közeli jövôben fognak elterjedni.

Pénz

A fejlesztésekhez szükséges pénzek 20%-át adó bankok és pénzintézetek nem járnak élen a chip-kártyák bevezetésében, mert nagy összegeket fektettek a mágneskártyák bevezetésébe. Fenntartásaik vannak egy "új" rendszer alkalmazásával szemben, másrészt félnek attól, hogy a pénzforgalom egy jelentôs része kikerüli majd ôket, hiszen egyes kártyák esetén lehetôség van két kártya közötti forgalom lebonyolítására is! Megemlítendô, hogy a bankok többségénél a másikra várás állapota áll fenn, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy másik nagyobb bank a chip-es kártyák alkalmazásának útjára lép, akkor ôk is megvizsgálnák annak a lehetôségét, hogy erre az útra lépjenek. Ha mindenki csak vár, akkor mindenki áll...

Adatvédelem

Rossz tapasztalataink miatt jogosan követelhetünk olyan garanciákat a chip-kártyák bevezetésekor, melyek az adatvédelmi törvény alapján megilletnek minket. Ilyen garancia lehet, hogy vásárlásainkat anonym módon is végezhessük, de amennyiben mégsem így tennénk, ne árasszanak el ismeretlen cégek üzleti ajánlataikkal. Az egy kártyán tárolt adataink ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába (pl. egészségügyi adatainkat munkáltatónk ne tudja leolvasni kártyánkról).

Fekete gazdaság

Vannak és lesznek olyanok, akik pénzmozgásaik pontos követését, ezáltal adójuk meghatározását vagy a pénzmosások felderíthetôségét, nem akarják biztosítani a mindenkori kormányoknak. Hatalmuktól függôen ôk is az ellenzôk táborát erôsítik majd.

Képességeikben korlátozottak

Amennyiben születne egy olyan szabvány, amely szerint a chip kártyás tranzakciók mindenki számára elérhetôvé válnak, úgy figyelembe kell venni azok nagy számát, akik valamilyen módon korlátozott képességekkel rendelkeznek, így számukra külön megoldásokat/kiegészítéseket kell találni. Nem szeretnék részletes táblázatokkal kitérni a különbözô korlátozottságokra és a lehetséges megoldásokra, csak egy pár figyelemfelkeltô számadatot közölnék pusztán az európai régióról 800.000.000 lakost véve alapul. [6] Az ujj- illetve kézhasználatban korlátozottak száma összesen 2.000.000, mozgásban korlátozottak száma 3.000.000. 30.000.000 ember intellektuálisan képtelen, vagy korlátozottan képes informatikai rendszereket, eszközöket használni. A vakok száma 1.000.000, míg 11.000.000 gyengénlátó él Európa országaiban. Vannak technikák, melyek az egyes csoportoknak megoldást jelentenek, de nem fedhetô le minden csoport. Mindenki számára tökéletes megoldást nem lehet kidolgozni, de törekedni kell rá!
Elôzô|||Tartalom|||Következô